prima pagina contact harta site
legea este ratiunea neatinsa de dorinta
 

Marius Vasile desfasoara o sustinuta activitate stiintifica juridica, concretizata pana in prezent prin publicarea a 7 lucrari de specialitate, la editurile Magister Lex , Nicora si Morosan, cat si a 33 de articole , aparute in prestigioase publicatii juridice nationale, respectiv revistele Dreptul, Revista de drept penal, Revista de drept comercial, Pro Lege, Curierul judiciar, Revista romana de dreptul afacerilor si Revista de drept public:

I.                  Revista „Dreptul”

1.  „Neconcordanţa unor dispoziţii procesual penale referitoare la posibilitatea disjungerii cauzelor privind infracţiunile prevăzute de         art.279 alin.2 lit.a C.p.p. ”, în revista „Dreptul” nr.10/2003;

 

2.  „Aspecte particulare în materia confiscării speciale în ceea ce     priveşte cazurile de aplicare” , în revista „Dreptul” nr.3/2003;

3. „Discuţii privind competenţa procurorului de a lua măsura de      siguranţă de interzicere a unei funcţii sau profesii”, în revista „Dreptul”       nr.12/2002

4.  „Consideraţii privind soluţionarea conflictului de competenţă    în cursul urmăririi penale”, în Revista „Dreptul” nr.6/2003;

5.  „Schimbarea încadrării juridice în cursul urmăririi penale”, în Revista        „Dreptul” nr.2/2002;

6.  „Organul judiciar competent să se sesizeze din oficiu în cazul    infracţiunilor prevăzute de art.180 alin.11, art.180 alin.21 şi art.181          alin.1C.p.”, în Revista „Dreptul” nr.8/2001;

7.  „Reflecţii cu privire la efectuarea expertizei în cazul în care urmărirea penală este începută in rem”, în Revista „Dreptul” nr.12/2005

8.  „Sancţiunea de drept civil incidentă în cazul emiterii unui cec în alb”,    în  Revista „Dreptul” nr.9/2006.

9.  „Aspecte practice privind confirmarea începerii urmăririi penale” ,  în Revista „Dreptul” nr. 5/ 2007

10.„Necesitatea desemnării judiciare a unui mandatar al persoanei juridice, în cazul săvârşirii unei infracţiuni în dauna acesteia de către reprezentantul său legal”,  în Revista „Dreptul” nr. 10/ 2007

11.„Condiţii cumulative necesare luării măsurii de siguranţă a expulzării” în Revista „Dreptul” nr. 12 / 2007

12.„Entităţile fără personalitate juridică având calitatea de contribuabil, în accepţiunea art. 2 lit. b din Legea nr. 241/2005” în revista „Dreptul”nr.5/2008

 

 II.     Revista de drept penal

 

1.     „Disjungerea cauzei penale”, în Revista de drept penal nr.2/2003;

2.     „Confiscarea specială”, în Revista de drept penal nr.4/2002;

3.   „Sesizarea din oficiu în cazul unor noi incriminări”, în Revista   de drept penal nr.4/2001;

4.  „Avocat. Funcţionar”, în Revista de drept penal nr.4/2005;

5.  „Expertiza în faza de urmărire penală”, în Revista de drept penal nr.4/2005;

6.  „Expulzarea. Evoluţia acestei măsuri de siguranţa în dreptul penal român” , în  Revista de drept penal nr. 3 /2006

7.   „Expulzare. Subiectul măsurii de siguranţă” , în Revista de drept penal nr. 2 / 2007

8.  „Aplicarea art. 228 al. 31 C. pr. pen. de către organele de urmărire penală”  în Revista de drept penal nr. 4 / 2007

9.   „Expulzarea. Starea de pericol “, în Revista de drept penal nr. 2 / 2009

10. „Măsura de siguranța a expulzării” , în Revista de drept penal nr. 4 / 2009

 

III.     Revista de drept comercial


1.     „Despre nulitatea absolută a cecului in alb” , în Revista de drept comercial  nr. 11/2006

2.     „Prejudiciul cauzat patrimoniului societăţii comerciale de către administrator prin actele de evaziune fiscală” , în Revista de drept comercial  nr. 1/2007

3.     „Consecinţele juridice ale emiterii biletului la ordin în alb” , în Revista de drept comercial  nr. 3 / 2007

4.      „Precizări cu privire la înţelesul noţiunii de contribuabil , în accepţiunea art. 2 din legea nr. 241 / 2005” , în  Revista de drept comercial  nr. 5 / 2007

5.      “Administratorul de fapt al unei societăţi comerciale. Răspunderea penală a acestuia” , în  Revista de drept comercial  nr. 7-8 / 2007

6.      „Conflictul de interese în materie penală, între persoana juridică si reprezentantul legal al acesteia” ,  în  Revista de drept comercial  nr. 11 / 2007

 

 IV.    Revista de drept public

 

1.  „Reflecţii asupra executării sancţiunilor contravenţionale complementare  prevăzute de legea nr. 50 / 1991” , în Revista de drept public nr. 4 / 2006

 

   V.   Revista „Curierul judiciar”

 

 1.        „Condiţia existentei stării de pericol necesare pentru expulzarea infractorului străin sau apatrid” , în revista „Curierul judiciar” nr. 2/2007

 

  VI.  Revista „Pro Lege”

 

1.  „Consideraţii privind schimbarea încadrării juridice în cursul       urmăririi penale”, în revista „Pro Lege” nr.4/2002

 

  VII.  Revista română de drept al afacerilor

 

1.     „Efectele juridice ale cecului în alb” , în Revista română de drept al afacerilor  nr. 2 / 2006

2. „Omisiunea evidenţierii contabile a operaţiunilor sau veniturilor. Influenţa acesteia asupra patrimoniului societăţii comerciale” ,  în   Revista română de drept al afacerilor  nr. 3 / 2007

 

 ii)    7  cărţi publicate:  

 

1.      „Achiziţiile publice. Etapele atribuirii contractului de achiziţie publică”, Editura Magister Lex, Bucureşti, 2003, ( 358 pagini )

2.     „Dreptul de servitute. Dreptul de proprietate. Culegere de practică judiciară” , Editura Moroşan , Bucureşti , 2006 , (200 pagini )

3.     „Înşelăciunea .Culegere de practică judiciară” , Editura Moroşan , Bucureşti , 2006  ( 216 pagini )

4.       „Furtul. Furtul calificat. Culegere de practică judiciară” , Editura Moroşan , Bucureşti , 2007  ( 352 pagini )

5.      „Cecul şi biletul la ordin . Culegere de practică judiciară” , Editura Moroşan , Bucureşti , 2007   (128 pagini )

6.      „Tâlhăria. Culegere de practică judiciară” , Editura Moroşan , Bucureşti , 2007  ( 224 pagini )

7.   „Legea fondului funciar. Culegere de speţe” , Editura Moroşan , Bucureşti , 2007  ( 400 pagini )

  © Copyright 2019 mariusvasile.ro | web design rowebdesign.net Termeni de utilizare | Politica de confidentialitate